Tineri la START, comunități la RE-START!

Asociația ”Centrul de Resurse Re-Start” din Iași, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului cu titlul ”Tineri la START, comunități la RE-START!”, proiect finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului, în cadrul Concursului Național de Proiecte Pentru Tineret 2017.

9
Proiectul răspunde nevoilor tinerilor de cunoaștere, alegere și consolidare a planurilor de carieră, identificate printr-un sondaj realizat în mediul on-line realizat de către asociaţia noastră, în vederea fundamentării și pregătirii proiectului. Astfel, sondajul realizat în perioada 15-19 mai 2017 a evidențiat faptul că, cele mai apreciate forme de dezvoltare personală au fost cursurile, training-urile, workshop-urile, în timp ce voluntariatul a fost considerat ca fiind util doar de către 19% dintre respondenți. Acest lucru ne-a confirmat încă o dată că sunt necesare măsuri de conștientizare și informare în rândul tinerilor pentru dezvoltarea spiritului civic și creșterea implicării acestora în dezvoltarea comunității din care fac parte.
Proiectul ”Tineri la START, comunități la RE-START” este implementat în perioada 15.08.2017 – 15.10.2017 și are ca scop creșterea gradului de participare și implicare a tinerilor în viața comunității, prin dezvoltarea de activități specifice voluntariatului, educației civice și implicării sociale.

Obiectivele proiectului:

⦁ O1: Creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la beneficile și importanța voluntariatului și al spiritului civic, prin asigurarea unei promovări mai bune în mass-media și internet (social media);
⦁ O2: Dezvoltarea competentelor jurnalistice și civice pentru 15 tineri din regiunea Nord Est;
⦁ O3: Creșterea gradului de implicare a unui număr de 90 de tineri în comunitate prin metode și instrumente non formale adecvate nevoilor acestora.

Principalele activități ale proiectului vizează:

⦁ Organizarea unei campanii on-line de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor și a beneficiilor acestuia;
⦁ Organizarea a 6 workshop-uri pentru tinerii din județul Iași;
⦁ Organizarea unui training în domeniul blogging-ului pentru un număr de 15 tineri, selectați din minim 2 județe din regiunea Nord-Est;
⦁ Organizarea unui concurs național de jurnalism on-line de promovare a voluntariatului în comunitate și a poveștilor de succes în rândul tinerilor.

Proiectul are o valoare de 35.988,60 lei din care 32.119,82 lei finanțare nerambursabilă din partea Ministerului Tineretului și Sportului.
Centrul De Resurse Re-Start este o organizație non-guvernamentală înființată în anul 2010, al cărei scop îl constituie promovarea egalităţii de şanse şi calităţii vieţii, prin îmbunătăţirea participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii şi promovarea incluziunii sociale, prin desfășurarea activităților de formare și evaluare profesională, prin dezvoltarea activităţilor specifice economiei sociale și prin implicarea în proiecte de natură economico-socială atât la nivel naţional cât şi internaţional.

Date de contact:
Asociația „Centrul de Resurse Re-Start”
Telefon: 0744.311.042
E-mail: office@re-start.ro
Site: www.re-start.ro
Persoană de contact: Brassat Maria-Gabriela, Responsabil organizare evenimente